ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ
Η εκτροφή σαλιγκαριών βήμα προς βήμα.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Υπηρεσίες τυποποίησης και συσκευασίας.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Eνημερώσεις, διαδυκτιακά σεμινάρια, πρακτική άσκηση.
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
Αναλύσεις νερού, εδάφους, μικροβιολογικές και παρασιτολογικές.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Επιχειρηματικών σχεδίων και βιωσιμότητας.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Ατομικών προγραμμάτων εργασίας.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Συμβουλευτική, τεχνογνωσία, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ιδιωτική ετήσια ασφάλιση.