ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ

27,00

Το βιβλίο “Σαλιγκαροτροφία” αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προχωρημένη γνώση στην εκτροφή σαλιγκαριών.
Παρέχει λεπτομερή ενημέρωση όσο αφορά το κόστος της εκτροφής, τις αποδόσεις, τον τρόπο διαχείρισης του εκτροφείου και τις απαιτούμενες εργασίες ανάλογα με την εποχή, τους εχθρούς των σαλιγκαριών και την αντιμετώπισή τους καθώς και τις τάσεις στην παγκόσμια αγορά των σαλιγκαριών

Κατηγορία: