ΛΙΤΣΑ Η ΣΑΚΟΥΛΙΤΣΑ

9,00

Η Λίτσα, η Σακουλίτσα είναι κάτι περισσότερο από ένα οικολογικό παραμύθι. Μέσα από
αυτό, τα παιδιά εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση με ασκήσεις
και παιχνίδια που τα παιδαγωγούν και ταυτόχρονα, τα ψυχαγωγούν. Παράλληλα,
λαμβάνουν αξίες για τη φιλία, το περιβάλλον και το πόσο σημαντικό είναι να
αξιοποιούμε τα ανακυκλώσιμα υλικά, προστατεύοντας τη φύση. Επιπλέον, μαθαίνουν
να πιστεύουν στα όνειρά τους. Κανένα όνειρο ή επιθυμία δεν πάνε χαμένα.  Άλλωστε,
όλα είναι… κύκλος. Κι όταν τελειώνει κάτι, αρχίζει κάτι καλύτερο!

Κατηγορία: